top of page
På gång...
Det jag gör och erbjuder

Jag har en vision om att Lesege skall fungera som ett LifeHub, ett nav med livet i fokus. Lesege erbjuder:

- coachande samtal för enskilda personer

- föredrag och workshops kring livskris, utmattning, rädsla och mod, acceptans och återhämtning

- fotokonst för privat och offentlig miljö

Livet kännetecknas av förändring. Så även Lesege. Nya tjänster kommer att läggas till allteftersom livet fortskrider. Vem vet vad som kan vara på gång!?

lesege.png
bottom of page