top of page
Nya utmaningar!

Livet kännetecknas som bekant av förändring. Inget är beständigt, utom möjligtvis förändringen i sig. Eftersom lesege har fokus på livet bejakar jag förändringar. Så här ligger det till:

Jag har tackat ja till ett jobberbjudande som Verksamhetsutvecklare på Röda Korset. Det innebär att jag inte längre kommer utbilda i första hjälpen och HLR i egen regi. Rollerna går inte att kombinera. Jag vill tacka alla kunder och enskilda deltagare för ert förtroende och alla fantastiska stunder. Jag är ödmjuk inför de fina omdömen jag fått under årens lopp. Jag är glad över all den medmänsklighet och vilja att hjälpa en behövande medmänniska jag har upplevt i mötet med alla deltagare. Det finns all anledning att känna hopp för mänskligheten!

 

Vill du komma i kontakt med andra instruktörer hänvisar jag till förteckningen över certifierade instruktörer som finns på Röda Korsets hemsida. Du hittar den via följande länk:

 

Röda Korsets certifierade instruktörer

 

Till sist, kika gärna in på de andra sidorna här på min hemsida!

Jag önskar er allt gott! Å du, glöm inte att repetera dina kunskaper i första hjälpen och HLR - gärna varje år!

 

Göteborg 180327 // Fredrik

 

PS. Så här tänker jag om första hjälpen och HLR:

Kunskap minskar rädslan att göra fel. Kunskap ger trygghet och mod att agera. Kunskap skapar handlingskraft. Det är genom kunskap som liv räddas. Ingen skall behöva uppleva att de inte visste hur.

 

Ordet inspiration kommer från latinets inspiro, vilket betyder väcka liv i och inblåsa liv i en annan människa. Vi kan bokstavligen behöva hjälpa en medmänniska att andas och överleva, exempelvis genom konkreta handlingar i samband med ett hjärtstopp.

Min dröm och drivkraft är att alla skall ha kunskapen och modet att rädda livet på en medmänniska. Det är där jag hämtar min inspiration.

Jag utbildar i hur vi kan rädda livet på varandra, att helt enkelt blåsa liv in i en medmänniska. Varmt välkommen att kontakta mig oavsett i vilket sammanhang eller av vilken anledning.

 

Allt handlar om inspiration. För att överleva. För att leva.

 

Inspiration (av latin inspiro, inblåsa, väcka liv i), ingivelse, påverkan.

Spiration (the act of breathing)

lesege.png
bottom of page