top of page
Coachning

Ett framgångsrikt ledarskap eller medarbetarskap ställer höga krav på kompetens, mod och medvetenhet. Som ledare och medarbetare behöver du vara genuin och ärlig för att nå dit du vill. Du skall inte vara någon annan än dig själv. 

Jag är av uppfattningen att du har fantastiska potentialer. Större än du kanske anar. Kanske är det så att du behöver hjälp för att se och nå din egen potential. Kanske är det så att du behöver någon att samtala med för att se situationer ur flera perspektiv. Kanske är det så att du behöver stöd för att ta dig förbi hinder.

 

Jag erbjuder coachande samtal för enskilda personer (chefer, ledare, medarbetare, privatpersoner m fl). Jag har varit verksam som ledarutvecklare inom nätverket Think Do & Grow. Jag är Diplomerad Enneagram Practitioner samt certifierad Higher Ground Leadership Coach (Secretan Center, Toronto).

Välkommen att kontakta mig för samtal om hur vi skulle kunna samarbeta!

lesege.png
bottom of page