top of page
Psykologisk första hjälpen

I samband med ett hastigt insjuknande, olycksfall eller kris drabbas även närstående, kollegor eller vittnen. För de drabbade är det avgörande att deras känslomässiga och psykologiska reaktioner bemöts på ett bra sätt. Det handlar om att sänka den upplevda stressnivån och stärka de drabbades naturliga motståndskraft. I utbildningen i Psykologisk första hjälpen (PFH) tar vi avstamp i den aktuella forskningen och går igenom de grundläggande principerna för PFH.

 

Precis som övriga utbildningar så övar vi mycket genom att vi använder oss av rollspel och samtal. Utöver kunskapsutvecklingen har utbildningar i PFH en gruppstärkande effekt. Medlemmar i en grupp mår helt enkelt bra av att veta och känna att de är trygga i gruppen samt att deras beredskap att ta hand om en kollega har stärkts. Kursen i PFH kan med fördel kombineras med en annan utbildning - de ryms inom en arbetsdag. Kurstid: 3 timmar. Pris: enligt offert.

 

Välkommen att kontakta mig för ytterligare information. Kanske vill ni boka en kurs redan idag?

”Alla pedagoger tyckte du var så pedagogisk och lättsam på ett positivt sätt. Deras kommentar var "Vi lärde oss så mycket mer".”

Irén Holmberg,

Göteborgs Stad

 

lesege.png
bottom of page