top of page
Nytt firmanamn!

Efter ett flertal år under firmanamnet Palmqvist Inspiration verkar jag fr o m 180101 under firmanamnet och varumärket Lesege AB (org.nr. 559108-9338). Utbildningsverksamheten är densamma som tidigare. Coachningen sker nu under varumärket lesege. Tjänsteutbudet har även utökats med föredragsverksamhet samt med försäljning av fotografier. Ytterligare verksamhetsområden kan tillkomma. Läs mer om de tjänster jag erbjuder under flikarna i menyn ovan.

lesege.png
bottom of page