top of page

Shinrin-Yoku handlar om att sakta ner, att använda sinnena för att vara öppet medveten och att vistas i naturen utan krav på resultat - att helt enkelt tillåta sig själv att sjunka in i skogens atmosfär.

 

---

Vårterminens öppna tillfällen (2023) genomförs på söndagar:

5/2

5/3

19/3

2/4

16/4

30/4

14/5

28/5

11/6
 

Alltid kl 10:00 - (ca) 12:00.

Oftast i skogarna runt Jonsered, Göteborg. Men, det kan även bli på andra platser runt Göteborg.

Anmälan: Skicka ett PM via Messenger eller Instagram. Följ mig på Instagram (@fritteandfred).

 

---

 

Vi vet att skogen och naturen har en läkande effekt. Den hjälper oss att finna frid och ro istället för stress och oro. Studier har visat att shinrin-yoku kan ge många positiva fysiska och psykiska effekter, såsom sänkt blodtryck, reducerad stressnivå och förbättrat immunförsvar.

 

Shinrin-Yoku, eller skogsbad, har sitt ursprung i Japan under 1980-talet. Shinrin-Yoku utvecklades för att komma till rätta med en ökande ohälsa bland stressade nutidsmänniskor. Kunskaperna och insikterna har ökat under åren och konceptet och förhållningssättet har spridits. Skogsbad bygger på teorin och insikten att människor har ett biologiskt behov av samhörighet med naturen.

 

Shinrin-Yoku innebär att låta sig guidas in i ett möte med skogens atmosfär och visdom för att där aktivt vila sig i balans. Det är en mental, fysisk och själslig process. Effekter av skogsbad uppnås i alla dessa tre aspekter. Vi kan välja att fokusera på en aspekt - vi är alla olika! - men shinrin-yoku påverkar oss på alla plan.

---

Jag genomför skogsbad i form av öppna tillfällen eller på uppdrag.

 

Deltar du på ett öppet tillfälle är avgiften 50 kr. Tillfällen jag guidar på uppdrag faktureras. Välkommen att kontakta mig för offert.

---

Jag är utbildad instruktör i skogsbad via Cecilia Gustafsson/Holistic Training, 

https://holistictraining.se/skogsbad/

Shinrin-Yoku (Skogsbad)
lesege.png
bottom of page